Autovraky patří do kategorie nebezpečných odpadů, a proto se jejich likvidace řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Ekologická likvidace vozidel podléhá evropské legislativě a tou se řídí například společnost SbohemAUTO.cz.

Bezplatný odtah vraku i ekologická likvidace

Na webu sbohemauto.cz si snadno zajistíte bezplatný odtah vašeho nepojízdného vozidla. Po sdělení podrobných informací o vašem starém vozidle se můžete dozvědět dokonce částku, kterou za svůj vrak obdržíte. Pokud má automobil stále použitelné díly či materiály použitelné k dalšímu zpracování, můžete za ně obdržet menší finanční obnos. Ekologická likvidace auta cena nemusí být žádná. Více informací o odměně za váš autovrak zjistíte na sbohemauto.cz.

S odborníky ze SbohemAUTO.cz si domluvíte termín bezplatného odtahu vašeho nepojízdného vozidla. Odtah může být uskutečněn ze všech koutů České republiky.

Ekologická likvidace vozidla

Ekologická likvidace auta probíhá vždy v akreditovaných střediscích v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Nejprve dochází k odborné demontáži celého vozidla. Nebezpečné kapaliny jsou odeslány odborníkům k úplné likvidaci.

Některé díly jsou využity k dalšímu zpracování, i ve zcela odlišných oborech. Kovové díly putují do hutí, kde se opět roztaví na železo a připraví k dalšímu použití.

Každý majitel vozidla s ukončenou životností obdrží doklad potvrzující ekologickou likvidaci vozidla. Doklad je platný při odhlašování z registru vozidel.

Co vše budete potřebovat

K odtahu a ekologické likvidaci potřebujete některé doklady: Občanský průkaz, velký technický průkaz, plnou moc, kopie o dědickém řízení nebo kopii kupní smlouvy (nepovinné).

Bez velkého technického průkazu vám nemůže být vydán doklad o ekologické likvidaci vozidla.

Similar Posts