Jste nuceni řešit úmrtí v rodině způsobené pracovním úrazem? Smrt blízkého je jednou z nejsmutnějších událostí, které nás mohou v životě potkat. Někdy se dokonce stává, že nejbližší rodina nemá vůbec chuť řešit nějaký finanční nárok, který jim z této situace vyplývá. Proto je dobré obrátit se na odborníky.

Odškodnění pracovního úrazu s následkem smrti

Které nároky má rodina po smrti zaměstnance?

  • jednorázové odškodnění pozůstalých
  • náhrada nákladů na výživu
  • náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem zaměstnance
  • náhrada nákladů léčení zemřelého zaměstnance
  • náhrada věcné škody, která vznikla v souvislosti s pracovním úrazem

Nárok na jednorázové odškodnění má manželka či manžel zemřelé/ho, partner či partnerka, potomek zemřelého, ať dítě nebo již dospělý, tedy výdělečně činný člověk, rodiče zemřelého i další osoby, které jsou v rodinném nebo podobném poměru se zesnulým, například druh či družka.

Jak vysoké je odškodné?

V tomto případě máte nárok na odškodné ve výši nejméně dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém nárok na odškodnění vznikl. Zároveň je možné požádat o navýšení základního odškodnění, a to v případech, kdy byl zemřelý velmi mladý nebo kdy úmrtí zaměstnance bylo způsobeno za mimořádných okolností.

Bezplatná poradna

Máte jakékoliv další otázky? V tom případě kontaktujte odborníky ze společnosti Pracovní úraz – Poradna pro zaměstnance. Tato firma pomáhá poškozeným a pozůstalým. Poskytuje bezplatné právní poradenství a osobní konzultace, případně vás taktéž může právně zastoupit za předem dohodnutou smluvní provizi. Provize obvykle činí 10 až 15 % z odškodnění. Ovšem v případě, když žádné finanční plnění vymoženo nebude, neplatíte vůbec nic. Poproste o pomoc zkušené advokáty, kteří mají s touto právní problematikou bohaté zkušenosti.

Similar Posts